Mütəxəssislər seçimlərimizdə qabaşdırmanın təsirinin yüksək olduğunu deyirlər. Qablaşdırma həm də hər hansı məhsulun digər məhsullardan fərqini ortaya qoyur. Məhsullar vitrində yanaşı olduğu üçün qabladışdırma...

Şirkətlər kimi ölkələrin də sloganları var. Amma bu sloganlar şirkət sloganlarından fərqlənir. Daha doğrusu, şirkətlərdə olduğu kimi kimsə tərəfindən müəyyənləşdirilməyib. Sadəcə, həmin ölkənin adı...

Logo hər hansı şirkət, məhsul yaxud xidmətin rəmzi olaraq qəbul edilir.  Logo fərdlərin ağlında şirkətlərin qalması və onların şirkətlə əlaqəli düşüncələrinin formalaşmasında əhəmiyyətli faktordur....

Uşaqların gündəlik həyatını oyuncaqlarsız təsəvvür etmək çətindir. Oyuncaqların sayı da gündən-günə artır. Bəs oyuncaqların uşaqların   gələcəyinə, şəxsiyyət kimi formalaşmasına təsiri necədir? “V” təlim və psixologiya...